OBS - NY ADRESSE: Gefionsvej 6B, 3400 Hillerød

Som reparatør af forbrugerelektronik er det vigtigt for os at lade vores kunder vide, at vi tager behandling af persondata meget seriøst, og at du kan have tillid til os, når du afleverer dine produkter i vores varetægt.

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler persondata fra vores kunder.

1. Dataansvarlig
2. Hvorfor vi behandler oplysninger om dig
3. Videregivelse af dine oplysninger til samarbejdspartnere
4. Ændring af urigtige oplysninger samt overblik over alle registrerede oplysninger
5. Klage over vores behandling af dine oplysninger1. Dataansvarlig
StayOnline ServicePartner A/S (”ServicePartner”) er dataansvarlige for de behandlinger af personoplysninger, som behandles i forbindelse med indleveringen og evt. reparation af en enhed. Datatilsynet oplyser at der ikke er behov for en Databehandleraftale mellem dig som kunde og os som værksted, da der udelukkende er tale om at du ønsker at få udført reparation, opgradering eller andet tilsvarende service af et frivilligt indleveret/fremsendt produkt. Datatilsynet har en beskrivelse af dette på deres hjemmeside blandt deres vejledninger omkring Dataansvarlige og databehandlere (Afsnit 3.1.1 Eksempel 1 og Afsnit 5.2 Eksempel 11)

Bemærk, at der også forekommer situationer, hvor ServicePartner reparerer produkter på foranledning af forhandlere, forsikringsselskaber eller andre værksteder, som i forbindelse med en service sag videresender produktet og personoplysninger til ServicePartner med henblik på reparation. I disse situationer vil disse forhandlere, forsikringsselskaber eller andre værksteder, være dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.


2. Hvorfor ServicePartner behandler oplysninger om dig
Når du henvender dig til os for at få udført service, afgiver du frivilligt dit navn, adresse, telefonnummer og mail adresse.

Vi behandler ikke data fra indleverede produkter (fx billeder, SMS’er, e-mails og lign.), ligesom vi naturligvis ikke opbevarer data fra de indleverede produkter efter endt reparation.

Herudover opbevarer ServicePartner betalingsoplysninger for opfyldelse af krav i bogføringsloven.


3. Videregivelse af dine oplysninger til samarbejdspartnere
ServicePartner videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til tredjepart. En konkret reparationssag kan dog nødvendiggøre, at ServicePartner videregiver dine oplysninger til samarbejdspartnere og leverandører i forbindelse med en behandling af en garanti eller reklamations sag hvor der er lovhjemmel for dette. Dette kan for eksempel ske i forbindelse med ombytning af en iPhone, hvor bl.a. navn og e-mail registreres hos Apple.


4. Ændring af urigtige oplysninger samt overblik over alle registrerede oplysninger
ServicePartner beholder kun persondata, så længe der findes et sagligt formål. Når formålet ophører, slettes dine oplysninger fra vores systemer.

Du kan altid henvende dig hvis du ønsker indsigt i hvilke oplysninger vi har registret om dig, behandlingen af disse eller om de måtte være blevet videregivet.

Skriv til os på service@servicepartner.dk


5. Klage over vores behandling af dine oplysninger
Hvis ikke du er tilfreds med vores besvarelse på din henvendelse vedrørende behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

www.datatilsynet.dk