Staten får markante besparelser på kopimaskiner og printere

12.10.2006

Regeringen har i foråret igangsat et indkøbsprogram, som skal effektivisere det statslige indkøb. Allerede nu kan de første frugter høstes af denne effektivisering.

Finansministeriet har på vegne af staten netop gennemført et udbud omfattende statens samlede indkøb af kontormaskiner (multifunktionskopimaskiner og printere). Der indgås toårige kontrakter med to leverandører:

• Xerox A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på delaftalen vedr. multifunktionskopimaskiner

• Topnordic A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på delaftalen vedr. printere.

De nye aftaler medfører markante besparelser for de statslige myndigheder, da priserne stort set er halveret i forhold til de gennemsnitlige statslige priser. Allerede i 2007 forventes besparelser på ca. 85 mio.kr., og besparelserne vil stige i de kommende år.

Aftalerne træder i kraft pr. 1. januar 2007 og vil være forpligtende for staten. Regeringen ønsker, at også kommuner og regioner kan få gavn af de lave priser på de nye statslige aftaler. Kommuner og regioner vil derfor kunne tilslutte sig aftalerne på samme vilkår som staten gennem SKI A/S inden den 15. december 2006.

For yderlige information :

Links

Finansministeriets pressemeddelelse
Sidste Nyt
flere nyheder...
Copyright© 2019 ServicePartner Danmark A/S