Reparationsprocedure

Reparationsprocedure

Når du indsender et produkt til reparation bedes du venligst vedlægge en udførlig fejlbeskrivelse samt kontaktoplysninger og returadresse.

Produktet bør fremsendes komplet, dvs. alle medleverede dele såsom strømforsyning, batteri og lign. Modtagelse af et ikke-komplet produkt kan indebære en forsinkelse af reparationen.
Som udgangspunkt er det dog ikke nødvendigt at medsende software samt løst tastatur og mus.
For ekstra fremsendte materialer, som ikke hører med til det oprindelige leveringsomfang af produktet, påtager Servicepartner Danmark A/S sig ikke noget ansvar.

Reparationer kan sendes til vores værksted i Hørsholm. Se venligst adresse m.v. under "kontakt".

Ved indlevering af løsdele, så som AC Adaptere, Mus, Keyboards, komponenter mv. skal der, ud over en udførlig fejlbeskrivelse samt kontaktoplysninger og returadresse, vedlægges en fuldt læselig kopi af købsfaktura med computerens serienummer påtrykt. Såfremt dette er undladt vil enheden blive returneret og indsender faktureres med min. 575,00 kr inkl. moms, men eksl. fragt.
Vi tilstræber at afslutte reparationerne indenfor 5 arbejdsdage efter modtagelsen. Alle forsendelser sendes værdiforsikret på kundens regning med mindre andet er aftalt.

Reparation omfatter ikke reetablering af software eller data.
Det påhviler brugeren selv at foretage nødvendig backup, ServicePartner kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for tab af data, eller nogen udgifter som følge af tab af data.
Hvis du ønsker, kan vi forsøge at foretage backup, kan dette bestilles som +Service

Ved brugs- og softwarerelaterede fejl, som f.eks. - men ikke begrænset til - manglende drivere, forkerte indstillinger og geninstallationer, faktureres med min. 575,00 kr inkl. moms, men eksl. fragt.

Selvforskyldte fejl er ikke omfattet af garanti eller reklamationsretten. Ved "ingen fejl fundet" eller fejl der ikke er omfattet af garanti eller reklamation, faktureres med min. 575,00 kr inkl. moms, men eksl. fragt.

Hvis servicen ikke er omfattet af garanti eller reklamation, vil der blive udarbejdet et prisoverslag for reparationen. Hvis reparationen ikke øsnkes udført faktureres der for tidsforbruget min. 575,00 kr inkl. moms, men eksl. fragt.
Vær opmærksom på at forbrugsstoffer har begrænset garantiperiode, dette gælder bl.a. for batterier, højtalere, mus, keyboard, forbrugstoffer til fax, printere, kopimaskiner og lignende.

Vi tilbyder 3 ugers "Fortrydelsesret" på afviste prisoverslag hvor du som kunde har indleveret dit produkt direkte til os her i Hørsholm.

Det betyder, at skulle du inden for 3 uger efter sagen er afsluttet hos os, fortryde du ikke fik repareret dit produkt iht fremsendte prisoverslag, kan du få modregnet diagnosegebyret hvis du kommer tilbage og indlevere igen og får udført den service der var omtalt i prisoverslaget.
Det forudsætter naturligvis du indlevere INDEN der er gået 3 uger (21 dage fra og med sagens afslutning)

Der tages forbehold for prisændringer og udgået varet.

Derudover henvises der til producentens reklamationsbetingelser.

Alle tilbudte reservedele er nye eller renoveret af producenten til tilsvarende kvalitet og holdbarhed.

Erhverv til Erhverv betingelser (B2B).

Inden du indleverer til service, har du så husket at:

 • Tale med din forhandler, producenten eller dit forsikringsselskab?
 • Vedlægge en komplet og uddybende fejlbeskrivelse?
 • Tage backup?

Top

Apple Computer

Apple garanti information

Læs nærmere om muligheden for gratis service af iPod, iPad og tilbehør her

Ved indsendelse af Apple produkter skal der vedlægges original AC Adapter samt installations cd’er. Desuden vil vi gerne have kundens fulde adresse samt kontakt informationer, så som telefonnr. og email adresse.

Vedr. service på iPhones samt det produktrelaterede tilbehør. Servicen på disse varetages pt. udelukkende af teleselskaberne Telia og Sonofon. Alternativt kan produktet indleveres til forhandleren. Ved indlevering til ServicePartner Danmark A/S, vil der blive pålagt et håndteringsgebyr på 312,50 kr inkl. moms, men eksl. fragt.

Vedr.service på Apple Time Capsule og/eller et Apple TV der er købt i USA, Canada eller Latin Amerika. Servicen på disse varetages pt. udelukkende af Apple Support. Ved indlevering til ServicePartner Danmark A/S, vil der blive pålagt et håndteringsgebyr på 312,50 kr inkl. moms, men eksl. fragt.

Ved indsendelse af Apple iPod Shuffle skal vi bede dig om at vedlægge docking station. Modtager vi en iPod Shuffle uden docking station vil den blive returneret uden reparation med et håndteringsgebyr på 312,50 kr inkl. moms, men eksl. fragt.

Med henvisning til Apple's retningslinier for EU's lovfæstede forbrugerrettigheder, skal indsender udfylde og underskrive følgende EMEA skema: Dansk Engelsk inden indsendelse af et Apple produkt, der i Apple's system er mere end 12 mdr, men mindre end 24 mdr, gammelt. Sammen med det udfyldte skema skal der også være vedlagt en kopi af en af Apple godkendt købsfaktura for produktet. Ved tvivl om Apple's registreringsdato kan Apple kontaktes på 7010 2007, her kan du ved oplysning af serienummer, få oplyst den registrerede dato for produktet.

Vær venligst opmærksom på at Apple lægger op til at alle værksteder tager sig betalt for håndteringen af dette skema, men Servicepartner Danmark A/S tilbyder at foretage skema håndteringen uden udgifter for jer, forudsat kundedelen af skemaet er udfyldt inden indsendelse af enheden.

Skulle skemaet ved modtagelsen ikke være vedlagt eller udfyldt korrekt, vil der blive fremsendt et nyt skema til indsender som følgeligt skal udfyldes korrekt. Når det korrekt udfyldte skema er modtaget af Servicepartner Danmark A/S, kan sagen betragtes som endeligt modtaget, forudsat der ikke mangler at blive indleveret andet tilbehør i forbindelse med servicen. Denne ekstra håndtering bliver takseret til kr. 156,25 inkl moms pr sag.

BEMÆRK venligst at Apple skærme er den eneste type skærme ServicePartner Danmark udfører service på!!

Erhverv til Erhverv betingelser (B2B).

Inden du indleverer til service, har du så husket at:

 • Tale med din forhandler, producenten eller dit forsikringsselskab?
 • Vedlægge en komplet og uddybende fejlbeskrivelse?
 • Tage backup?

Top

ANMODNING OM GARANTISERVICE AF APPLE UDSTYR

Kilde: http://www.apple.com/legal/warranty/

Benyt venligst de muligheder for online hjælp, der er beskrevet nedenfor, inden du

anmoder om garantiservice. Hvis produktet efter sådant forsøg stadig ikke fungerer, som det skal, kan garantiservicen rekvireres som angivet på Apples websted om support som beskrevet nedenfor. Du skal følge Apples anvisninger for at opnå garantiservice.

Apple kan yde garantiservice enten  -

(1.) Hos en Apple-forretning eller et autoriseret Appleservicecenter, hvor servicen udføres på stedet, eller Apple-forretningen eller det autoriserede Apple-servicecenter kan sende produktet til service på et Applereparationsværksted.

(2.) ved fremsendelse af forudbetalte fragtsedler (og hvis du ikke længere har den originale emballage, kan Apple sende dig indpakningsmateriale), så du kan sende produktet til service på Apples reparationsværksted.

(3.) ved fremsendelse af nye eller renoverede erstatningsprodukter eller –dele, der kan installeres af brugeren, således at du selv kan servicere eller udskifte dit eget produkt (“gør-det-selv service”).

Ved modtagelse af erstatningsproduktet eller –delen bliver det  originale produkt eller den originale del Apples ejendom, og du er indforstået med at  følge Apples anvisninger, herunder at returnere det originale produkt eller den originale  del rettidigt til Apple, hvis Apple anmoder herom. Når Apple yder gør-det-selv service  med krav om returnering af det originale produkt eller den originale del, kan Apple kræve  kreditkortautorisation som sikkerhed for detailprisen på erstatningsproduktet eller -delen  samt transportudgifter. Hvis du ikke returnerer det udskiftede produkt eller den  udskiftede del i henhold til instruktionerne, eller hvis det udskiftede produkt eller den udskiftede del ikke gør dig berettiget til garantiservice, vil Apple hæve det autoriserede  beløb på kreditkortet.

Mulighederne for at få service og for at skaffe reservedele samt sagsbehandlingstider kan variere, afhængig af i hvilket land servicen ydes. Servicemulighederne kan til enhver tid ændres. Du kan pålægges at betale transportudgifter og ekspeditionsgebyrer, hvis produktet ikke kan serviceres i det land, hvor produktet befinder sig. Hvis du anmoder om service i et land, hvor produktet ikke er købt, skal du overholde alle gældende import- og eksportregler og afholde alle toldafgifter, moms og andre dermed forbundne skatter og gebyrer. For så vidt angår international service kan Apple reparere eller udskifte mangelbehæftede produkter og dele med tilsvarende produkter og dele, der overholder lokale normer.

I henhold til de anvendelige retsregler kan Apple fordre, at du leverer dokumentation for oplysninger om købet af produktet eller iagttager  registreringskrav, før der ydes garantiservice. Der findes flere oplysninger om, hvordan du får garantiservice, på nedenstående websteder.

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER.

Apple vil vedligeholde og benytte kundeoplysningerne i overensstemmelse med Apples Customer Privacy Policy, der kan ses på http://www.apple.com/dk/legal/privacy.

SIKKERHEDSKOPIERING AF DATA.

Hvis dit produkt kan lagre programmer eller data, bør du løbende tage backup kopier af de programmer og data, der findes på produktets harddisk eller andet lagermedie for at sikre dine data og forebygge fejlfunktioner. Ved indlevering af dit produkt til garantiservice skal du sørge for, dels at der findes en separat backup kopi af systemprogrammel, applikationsprogrammel og data, og at alle personlige oplysninger, som du vil beskytte, samt eventuelle passwords er fjernet.

DET ER MULIGT, AT INDHOLDET PÅ DIT LAGRINGSMEDIE SLETTES ELLER REFORMATERES UNDER GARANTISERVICEN, OG APPLE OG  AUTORISEREDE APPLE-VÆRKSTEDER ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADE PÅ ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER ANDEN INFORMATION, DER ER LAGRET PÅ MEDIET ELLER NOGEN DEL AF DET SERVICEREDE PRODUKT.

Dit produkt eller et  erstatningsprodukt returneres til dig med den oprindelige konfiguration, som produktet  havde på købstidspunktet, bortset fra eventuelle opdateringer. Afhængigt af modellen kan Apple installere opdateringer til System-software som en del af garantiservicen for at forhindre, at produktet vender tilbage til en ældre version af System-software, og som følge heraf er tidligere installerede programmer fra tredjeparter måske ikke kompatible med eller kan ikke arbejde med produktet. Du skal selv sørge for retablering af software, data og passwords.

Genopretning og geninstallation af systemsoftware, applikationssoftware og brugerdata er ikke omfattet af denne Begrænsede Garanti.

OPLYSNINGER PÅ INTERNETTET.

Der findes flere oplysninger om nedenstående på internettet.

Inden du indleverer til service, har du så husket at:

 • Tale med din forhandler, producenten eller dit forsikringsselskab?
 • Vedlægge en komplet og uddybende fejlbeskrivelse?
 • Tage backup?

Top

Fujitsu

Fujitsu garanti information 

Ved indsendelse af Fujitsu produkter skal der vedlægges original AC Adapter samt installations cd’er. Desuden vil vi gerne have kundens fulde adresse samt kontakt informationer, så som telefonnr. og email adresse.

Vedlæg en udførlig og uddybende beskrivelse af fejlen.

Det er kun udstyr der har relevans for fejlen der skal indleveres.

BEMÆRK venligst at vi ikke udfører service på Fujitsu's monitors og fjernsyn under garati eller reklamation!!

Inden du indleverer til service, har du så husket at:

 • Tale med din forhandler, producenten eller dit forsikringsselskab?
 • Vedlægge en komplet og uddybende fejlbeskrivelse?
 • Tage backup?  

Top

Fremgangsmåde i tilfælde af garanti for Fujitsu udstyr 

Kilde: http://support.ts.fujitsu.com/dk/support/warranty/product_warranty.html

Efterfølgende beskrives, hvad De skal gøre i tilfælde af et garantikrav.

Opstår der mod forventning en fejl ved Deres Fujitsu Technology Solutions produkt, kontakt venligst først Fujitsu Technology Solutions Service Desk. Der vil vores medarbejdere være Dem behjelpelig med at diagnosticere defekter og fejlfunktioner. De kan i mange tilfælde afhjælpe fejlen allerede via telefon.  

En liste over Service Desk-telefonnumre er vedlagt Deres produkt. En aktuel liste findes også på internettet under http://ts.fujitsu.com/support/servicedesk.

Venligst hav følgende informationer parat når De ringer til Service Desk’en: 7222 4646

 • Deres navn, adresse, postnummer og et telefonnummer, hvor vi kan træffe Dem.

 • Produktets modelbetegnelse, artikelkode og serienummer.

 • Dato og sted for køb af produktet.

 • En kort beskrivelse af problemet.

Hav i tilfældet af garanti altid de leverede original-CD’ere parat, således at den fra fabrikken installerede originalkonfiguration kan genindlæses.  

Service Desk’en vil aftale den videre fremgangsmåde med Dem.

Vi vil ved denne lejlighed gøre opmærksom på at vi gemmer dataene vedrørende garantitilfældet for en yderligere kvalitetssikring. Disse data anvendes under behandling af garantien til ydelseskontrol af vores servicepersonale og vores servicepartnere. Dette sker for at sikre en høj standard af service hos vores servicepartnere inden for Fujitsu Technology Solutions koncernen og dennes moder- og datterselskaber. Til dette formål kan data overføres til kvalificerede og autoriserede tredje personer.

Skulle De ikke ønske at Deres persondata gemmes, benyttes og eller overføres inden for de nævnte kvalitetssikringstiltag udover den direkte garantibehandling, kan De meddele dette telefonisk til vores Service Desk.

Ved brug af computerhardware eller - software anbefales det at sikre dataene med jævne mellemrum. En datasikring kan specielt anbefales før servicearbejde, idet ikke kan garanteres at der ikke mistes nogen data. Læg mærke til, at det er Dem som bruger, der udelukkende bærer ansvaret for fuldstændig datasikring inkl. applikations- og operativsystem-software. Ethvert ansvar af Fujitsu Technology Solutions for de inden for frembringelsen af garantien opstående data- og informationstab er udtrykkeligt udelukket.

Følgende omfattes ikke af garantien:

 • uvæsentlige fejl eller afvigelser i produktets beskaffenhed, der ikke har nogen betydning for apparatets værdi eller anvendelse i øvrigt.

 • Anvendelse og installation af BIOS-, driver- eller software-opdateringer/opgraderinger.

 • Reset af sikkerhedsfunktioner, sletning af password etc.

 • Sikring eller genetablering af kundespecifikke data eller software.

 • Nyinstallation af ikke funktionsdygtige software-/operativsystemer (f.eks. sletning af systemrelevante data, ukorrekte systemindstillinger eller programmer, der mangfoldiggør sig selv, f.eks. computerviruser.

 • Kontinuerlig og fejlfri drift af indbygget, overspillet eller medleveret software samt softwareprogrammets eller produktdokumentationens kvalitet, ydelse, markedsduelighed og egnethed til et bestemt formål, uanset om disse er blevet leveret sammen med et Fujitsu Technology Solutions produkt eller ej.

 • Slitage i forbindelse med datamedier, LCD-baggrundsbelysning, billedrør på plasmaskærme/CRT-monitorer (brændemærker eller tab af lysstyrke).

 •  Udskiftning af brugte batterier.

 • Sliddele og forbrugsmaterialer (f.eks. printerpatroner) .

 • aftagende batterikapacitet.

 • Pixelfejl på notebook-displays og LCD-skærme i henhold til ISO 9241-307

Garantien omfatter heller ikke diagnose og udbedring af forstyrrelser, der skyldes:

 • usagkyndig brug eller behandling af apparatet gennem kunden eller andre personer (f.eks. LCD-skader, mekaniske skader, kabinetskader, defekte kabler eller stik); ved begrebet usagkyndig forstås handlinger, der ikke tager højde for oplysningerne i produkthåndbogen.

 • Force Majeure (lynnedslag, oversvømmelser, krige o. lign.) 

 • Snavs (mus,bånddrev etc.)  

 • usædvanlige ydre påvirkninger (overspænding, magnetfelter o.lign.) eller 

 • forhold, som Fujitsu Technology Solutions ikke kan gøres ansvarlige for.

Garantien bortfalder,

 • hvis Fujitsu Technology Solutions-produkter forsynes eller anvendes sammen med dele, komponenter eller periferi-udstyr, der ikke er godkendt af Fujitsu Technology Solutions til det konkrete anvendelsesformål.

 • ved serviceydelser/reparationer eller produktændringer, der foretages af personer, der ikke er autoriseret af Fujitsu Technology Solutions, medmindre det kan godtgøres, at defekten ikke er opstået på grund af disse omstændigheder eller som følge heraf.

Erhverv til Erhverv betingelser (B2B).

Inden du indleverer til service, har du så husket at:

 • Tale med din forhandler, producenten eller dit forsikringsselskab?
 • Vedlægge en komplet og uddybende fejlbeskrivelse?
 • Tage backup?

Top

Forsikringsservice

Hos ServicePartner Danmark A/S samarbejder vi med en lang række forsikringsselskaber - bl.a. Solid Forsikring, EDB Forsikring, Mondux, Købstædernes Forsikring, Moderna og AON (NEM Forsikring). Det betyder, at disse forsikringsselskabers kunder trygt kan overdrage deres beskadiget udstyr til ServicePartner Danmark A/S, når den skal repareres. Er dit forsikringsselskab ikke bland vores faste samarbejdspartnere, skal vi blot bede dig om at vedlægge en kopi af din police sammen med en skadesanmeldelse i forbindelse med vi modtager udstyret.

Hos ServicePartner Danmark A/S får du:

 • Hurtig taksering og reparation
 • Garanti på servicen i min. 90 dage
 • Garanti på udskiftede dele i min. 90 dage
 • Garanti for overholdelse af alle miljøkrav
 • Regelmæssige stikprøver på kvaliteten af værksted, service og reparation

Inden du indleverer til service, har du så husket at:

 • Tale med din forhandler, producenten eller dit forsikringsselskab?
 • Vedlægge en komplet og uddybende fejlbeskrivelse?
 • Tage backup?  

Top

Reklamation

Medbring din bon eller kvittering der kan dokumentere købet af udstyret. 
Kan dette ikke fremskaffes eller er produktet eller fejlen ikke omfattet af reklamation, vil sagen overgå til almindelig service sag hvor kunden skal afholde alle udgifter i forbindelse med sagen.
Vedlæg en udførlig og uddybende beskrivelse af fejlen.
Du skal i forbindelse med alle reklamations sager, kunne dokumentere at den pågældende fejl også har været tilstede da produktet blev købt.
Er dette ikke muligt, vil sagen overgå til almindelig service sag hvor kunden skal afholde alle udgifter i forbindelse med sagen.
Det er kun udstyr der har relevans for fejlen der skal indleveres.

Erhverv til Erhverv betingelser (B2B).

Inden du indleverer til service, har du så husket at:

 • Tale med din forhandler, producenten eller dit forsikringsselskab?
 • Vedlægge en komplet og uddybende fejlbeskrivelse?
 • Tage backup?  

Top

Sidste Nyt
flere nyheder...
Copyright© 2019 ServicePartner Danmark A/S